Kwaliteit – Dordrecht

Kwaliteit

Kwaliteit

Plus praktijk

In de praktijk bieden we kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en efficiënte fysiotherapeutische zorg. Om dit te waarborgen zijn we plus praktijk geworden in 2013 en hebben we de audit van 2015 en 2017 ook gehaald.

Wat houdt een plus praktijk in?
Plus praktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan.

Zo kan elke plus praktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een plus praktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Klachten
We proberen ons continu te verbeteren en aan de kwaliteit te blijven werken. Ondanks dat kan het wel eens voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent of het gevoel heeft niet goed behandeld te zijn. Als u een klacht heeft maak die dan kenbaar bij uw behandelend fysiotherapeut of vraag naar degene die binnen de praktijk de klachten behandeld.
Komt u er met ons niet uit dan kunt of bent u het niet eens met de geboden oplossing dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling fysiotherapie van het KNGF. Zie https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit voor meer informatie en het meldingsformulier.

Voor de klachtenregeling zijn we aangesloten bij het KNGF en de klachtenregeling is bepaald en begeleid door de geschillencommissie zorg voldoet aan het Wkkgz.