Corona

Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus

Wij zijn aangesloten bij het Chronisch Zorg Net en zijn bevoegd en deskundig om (ex)-Corona patienten te behandelen. Dit gebeurt op verwijzing van specialist en/of huisarts en zal via een speciaal protocol en met gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) plaats vinden. Tevens kan hierbij samenwerking gezocht worden met een ergotherapeut, logopedist, dietiste en een psycholoog. De huisarts is hierbij de regisserende partij.  Indien uw fysieke situatie het weer toelaat na de behandeling aan huis of in het revalidatiecentrum kunt u bij ons in de praktijkruimte stap voor stap verder bouwen aan uw gezondheid. Wij beschikken over moderne apparatuur en testmiddelen die na elke patient gereinigd worden.  Voor u als (ex) Corona patient hanteren wij een aparte routing in de praktijkruimte.  Bij telefonische aanmelding voor behandeling zal er direct triage volgen en kunt u aangeven dat u (ex)-Corona patient bent. Wij kunnen daarop direct het protocol in werking stellen voor uw veiligheid, voor die van andere patienten en voor onze collega’s.

Reguliere fysiotherapie!

Vanaf 1 mei 2020 mogen de fysiotherapeutische praktijken weer voorzichtig opstarten.

Onderstaand ons protocol:

Voelt u zich niet goed en heeft u verschijnselen van Corona, blijf thuis, bel ons af en neem contact op met uw huisarts en laat u eventueel testen

Gedragsregels i.v.m. Corona

 • Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM)
 • Geen handen geven
 • Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
 • Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden en gevolgd door ontsmetting met alcohol
 • Hanteren van 1,5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
 • Patiënten komen alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij
 • Patiënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen
 • Neem een eigen handdoek mee
 • Neem ademende handschoenen mee of  schaf ze bij ons aan voor gebruik in de oefenruimtes
 • Maak alleen in uiterste noodzaak gebruik van het toilet
 • Patiënten gaan na de behandeling direct naar huis
 • Volg het advies van het personeel op

 

De praktijk is op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.30 uur en op vrijdag van 8.00 t/m 17.30 geopend. 

Voor dit moment wensen wij u een goede gezondheid toe en houdt de 1,5 meter regel vol!

 

Onderstaand oefeningen die u kunt doen . Ook indien u Corona patiënt bent!

https://www.rijnstate.nl/media/1339440/zieken-zonder-huisstijl.pdf (Voor Corona patiënten)

https://www.rijnstate.nl/media/1339441/niet-zieken-zonder-huisstijl.pdf (Voor niet Corona patiënten)

https://www.rijnstate.nl/media/1339442/oefenblad-zonder-huisstijl.pdf (Oefenblad)

 

Mediabericht.

Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie coronapatiënten

De longfysiotherapeuten van Praktijk Aan de Dijk en De Prinsemarij Fysio kunnen nu corona patiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van corona patiënten.

De longfysiotherapeuten van Praktijk Aan de Dijk en De Prinsemarij Fysio richten zich zowel op de revalidatie van corona patiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Zorg voor ex-corona patiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt
Wij hebben ons middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van corona patiënten. In deze e-learning werd alle beschikbare kennis (ERS / KNGF 1.0 kennisdocument / REACH / Hoogstraat revalidatie document) aangeboden in een overzichtelijke module, met toetsvragen. Aanvullend volgen wij via Chronisch ZorgNet periodieke webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist en de huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist wordt op de in de e-learning aangeleerde indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle corona patiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met hun herstel.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via
Niet alleen in Dordrecht zijn er longtherapeuten gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. Alle gespecialiseerde corona therapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen, longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Op 19-5-2020 waren al bijna 900 corona therapeuten te vinden via de Zorgzoeker. Dit aantal loopt nog steeds op, wij verwachten dat rond de 1000 collega’s weldra klaar staan via dit netwerk. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.

Chronisch ZorgNet
Praktijk Aan de Dijk en De Prinsemarij Fysio zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van ruim 2750 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Het netwerk is dit jaar genomineerd voor de Value Based Health Care award 2020.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Praktijk Aan de Dijk en De Prinsemarij Fysio             administratie@fysiotherapiepad.nl 078-6139810
www.chronischzorgnet.nl

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen.