Arbeidsgerelateerde fysieke klachten

Advies bedrijven voor arbeidsgerelateerde fysieke klachten

Advies bedrijven voor arbeidsgerelateerde fysieke klachten

Wij zijn gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces.

Wij werken voornamelijk als behandelaar vanuit de fysiotherapiepraktijk.

Waarom Praktijk Aan de Dijk inschakelen?

Met het inschakelen van onze praktijk krijgt de medewerker deskundige begeleiding in het herstel van zijn klachten in de context van zijn werkomstandigheden.

Wat levert het op?

Begeleiding door Praktijk Aan de Dijk, levert een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving op.

Het voorkomt of verkort het ziekteverzuim van de medewerker waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparicitpatie en arbeidproductiviteit.

Werkwijze.

De praktijk werkt op verwijzing van een bedrijfsarts, arboprofessional, huisarts, medisch specialist of direct op het verzoek van een bedrijf. De behandeling van de medewerker vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en/of binnen de organisatie van de medewerker.

De fysiotherapeut brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de medewerker in kaart. Hieronder valt een taak/handelingsanalyse van de functie. Indien de klachten van de medewerker een relatie hebben de werkomstandigheden van de medewerker, volgt een werkplekonderzoek.

Op grond van de uitkomsten van de intake en het onderzoek, stelt de fysiotherapeut een plan van aanpak op. Na overleg met betrokken partijen voert de fysioterapeut het plan uit.

Hij rapporteert zijn bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de verwijzer en werkgever. De fysiotherapeut werkt multidisciplinair samen met bedrijfsarts, leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

Welke kosten kunt u verwachten?

Een gedeelte van de kosten valt onder de vergoeding van de aanvullende verzekering van de medewerker. De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de medewerker op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever.

Bron: NVBF